Menu

Mănăstirea Sihăstria

Conform unei însemnări din pomelnicul ctitoricesc al mânăstirii, șapte monahi ai Mânăstirii Neamț ar fi întemeiat o mică sihăstrie, în jurul anului 1640. Ceva mai târziu, în 1655, episcopul de Huși Ghedeon, ucenic al Mitropolitului Varlaam Moțoc, ridica în “Poiana lui Atanasie” o mică biserică de lemn și câteva chilii pentru viețuitorii deja aflați acolo.

Mânăstirea Sihăstria a fost întemeiată în anul 1655. Până în anul 1734 aceasta era doar o mică așezare pustnicească anonimă, cunoscută sub numele de “Sihăstria lui Atanasie”, după numele fondatorului. După această dată schitul se înnoiește și devine dependent de marile mânăstiri din apropiere, Neamțu și Secu, ca loc de nevoința pentru călugării iubitori de liniște. Împreună cu schitul Sihla din apropiere, devin două dintre cele mai vestite sihăstrii din ținutul Neamț, mult căutate de călugării isihaști și, nu mai puțin, de credincioșii care veneau în pelerinaj la Peștera Sfintei Teodora de la Sihla.

Răpusă de vreme și de incursiunile cetelor de tătari de la începutul secolului al XVIII-lea, această biserică se ruinează în jurul anului 1730, ceea ce determină pe un alt episcop Ghedeon să ridice un nou lăcaș cu hramul “Nașterea Maicii Domnului”. Lucrările au început în anul 1730, când acest Ghedeon era episcop de Huși, terminându-se în 1734, când ctitorul a trecut în scaunul episcopal de la Roman. La cererea ctitorului, în 28 septembrie 1741, voievodul Grigore Ghica emite o Carte Domneasca ce stabilește o serie de privilegii și scutiri “… pentru Sihastria ce iaste în munte, la poiana lui Atanasie, care sihăstrie iaste făcută de Ghedeon Episcopul Romanului, unde sunt cațiva călugărași…”.

Trecut din 1734 sub ascultarea Mânăstirii Secu și din 1779 sub cea a Mânăstirii Neamț, schitul Sihăstria își va dezvolta obștea monahală și zestrea de clădiri, până în anul 1821, când are și el de suferit de pe urma confruntării otomano-eteriste. În acea perioadă au fost incendiate biserica și chiliile, mulți călugări pierzându-și viața, alții fiind nevoiți să pribegească prin pădurile din jur. Atât de mari au fost distrugerile încât lucrările de refacere, care au început în 1824, au durat aproape doi ani.

Prin lucrările din 1824-1825, realizate prin grija Mitropolitului Veniamin Costache și a starețului Domețian al mânăstirilor Neamț și Secu, s-au ridicat actuala biserică de piatră, corpul de chilii de pe latura sudică, turnul porții și turnul-clopotnița, precum și zidul de incintă care conferă Sihăstriei aspectul unei mânăstiri fortificate. Dintre obiectele bisericești ce se află la Sihăstria se pot aminti: o icoană mare ce reprezintă pe Maica Domnului cu Pruncul în brațe, pictată pe lemn cu ornamentație de ipsos, care datează din secolul al XVII-lea, o dată cu întemeierea primei Sihăstrii.

Se menține până astăzi rânduiala Sfinților Părinți de a oferi pelerinilor gratuit cazare și masă timp de trei zile, regulă ce a fost introdusă la Sihăstria de Părintele Cleopa, pe vremea când era stareț. Acest lucru nu este deloc ușor, având în vedere că în unele zile iau masa sute de persoane, dar este acceptat cu dragoste de părinții Sihăstriei. După revoluția din decembrie 1989, care a adus deplină libertate Bisericii, în ultimii ani de viața ai Părintelui Cleopa, obștea Mânăstirii Sihăstria număra 140 de părinți și frați; în prezent sunt aproximativ 120 de viețuitori, fiecare silindu-se să-și îndeplinească cu râvnă și dragoste ascultarea la care este rânduit.

Călugării pictează icoane, scriu cărți religioase, cânta la biserică, păstorind oile mânăstirii, au grijă de vite, lucrează la câmp și în pădure, repară la atelierul mecanic, croiesc haine, fac incălțări, înrămează icoane, prelucrează lemnul, fac pâine și pregătesc mâncarea la bucătărie.

De-a lungul timpului, foarte mulți pelerini: ierarhi, arhimandriți, stareți și starețe, călugări, seminariști, studenți, politicieni, ingineri, oameni de cultură, profesori universitari, ofițeri, intelectuali și oameni de rând au venit la Mânăstirea Sihăstria, în special căutând sfat duhovnicesc, liniște și pace sufletească la marii parinți viețuitori aici, în frunte cu Părintele Cleopa și Părintele Paisie.

6 Comments

  1. Topical management of rosacea is possible and generally preferable, especially when considering issues of antimicrobial resistance and the risks associated with long term use of oral antibiotics priligy canada Between treatment arms in the overall population of 6186 patients, there was no statistical difference in ischemic cardiovascular events 4 anastrozole vs

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *